Klassenmanagement voor startende leerkrachten of zij-instromers

Klassenmanagement is de manier waarop een leerkracht zijn onderwijs organiseert. Voor een startend leerkracht of een zij-instromer kan hierbij lerarenbegeleiding gewenst zijn. Veel zaken zijn nieuw of anders zodra men van de opleiding af komt. Een studiecoach binnen de school of externe coaching of begeleiding kan bijdragen aan een stabiele start. Zijn er meerdere nieuwe leraren tegelijk? Een workshop voor leerkrachten is dan praktischer.

Goed klassenmanagement zorgt voor een effectieve leeromgeving

Als het klassenmanagement op orde is, kun je veel problemen voorkomen. Het is van belang dat je overzicht en orde houdt in de klas en dat je je aandacht over meerdere zaken tegelijk kunt verdelen. Tevens is het essentieel dat je duidelijk, consequent en evenwichtig reageert. Uiteindelijk is lesgeven iets dat je doet vanuit een eigen visie en op een manier die bij je past. Maar de juiste tools en technieken kunnen je helpen jouw lesstijl te vormen.

 

De leerkracht, de alleskunner


Klassenmanagement komt bovenop het lesgeven en vraagt organisatorische leerkrachtvaardigheden, zoals plannen en coördineren. De aandacht moet continu worden verdeeld – bijvoorbeeld tijdens het uitleggen van nieuwe stof, waarbij tegelijkertijd correctief moet worden opgetreden. Naast organisatorische vaardigheden worden er ook didactische vaardigheden gevraagd. De leerkracht moet in staat zijn goede instructies te geven en de leerlingen goede resultaten te laten behalen. De begeleiding van de leerkracht moet bijdragen aan leerproces van de leerling en diens eigen verantwoordelijkheid in dat proces.

 

Voorkom burn out

Komtom, er wordt veel van een leraar gevraagd. Het zijn echte alleskunners, maar juist omdat ze zoveel tegelijk doen zijn er vaak burn out-klachten bij leraren. Dit kun je voorkomen door de juiste begeleiding voor startende leraren aan te bieden. Een startende leraar loopt zoals gezegd tegen allerlei zaken aan die niet per se op de opleiding is geleerd. Door op regelmatige basis coaching of begeleiding te hebben kan er gewerkt worden aan een leerkrachtstijl die bij de leerkracht past. Verschillende opties worden aangereikt, uitgeprobeerd en besproken.

Coach of begeleider

Mijn werk als coach is net even anders dan mijn werk als begeleiden. Dat ligt hem vooral in mijn houding en mijn rol. Als coach houd ik de leerkracht een spiegel voor. We starten met een intakegesprek waarbij ik veel directe vragen stel. De leraar gaat een coachingsvraag formuleren en daarna een doel of meerdere doelen stellen. Aan de hand daarvan stellen we een traject op maat op, dat na akkoord direct van start gaat. Als begeleider neem ik een andere houding aan. Ik vertel meer over wát een leraar kan doen. Tijdens een intakegesprek inventariseren we waar de leerkracht tegenaan loopt en daarna maak ik plan van aanpak. Ik bied gedurende het traject verschillende opties en tools aan die de leerkracht kan uitproberen in de klas. We bespreken de technieken en hun resultaten in de sessies die volgen en passen waar nodig de strategieën aan. De uitkomst na zowel coaching of begeleiding is een zelfverzekerde leraar, die weer met plezier en rust voor de klas staat.