Wie is Judith Porcelijn en waarom?

Mijn naam is Judith Porcelijn en ik help (startende) leraren en zij-instromers om in no-time grip op de groep te krijgen. Met (live en online) tips, trainingen en praktische begeleiding kun ook jij in iedere klas orde houden.

Wat je over mij mag weten

Uiteindelijk heb ik meer dan dertig jaar voor de klas gestaan. In het begin deed ik zoveel verkeerd: ik legde de lesstof niet altijd goed uit, soms schreeuwde ik in de klas en in sommige groepen was er nauwelijks rust en orde. Er is van alles gebeurd toen ik leraar was: leerlingen klommen uit het raam, stoelen vlogen door mijn lokaal en een moeder heeft eens een klacht over me ingediend bij de directeur.

Na bijna elf jaar invallen kreeg ik mijn eerste vaste baan
Dat was op een asielzoekersschool en daar heb ik het pas echt geleerd: lesgeven, orde houden, differentiëren, communiceren en de rust bewaren in de klas. Vervolgens kwam ik terecht in het praktijkonderwijs, daarna op een VSO-ZMOK en ik heb mijn carrière afgesloten op een VMBO. Ik ben juf geweest van leerlingen van vier tot eenentwintig jaar. Dat komt doordat ik heb lesgegeven aan alle jaarklassen en in alle vormen van onderwijs. Daardoor heb ik alles gezien en alles meegemaakt. En ik word nog steeds blij van binnen als ik een school binnenloop.

Je werk met veel plezier doen: dat gun ik jou ook

Ik zet alles in het werk om jou verder te helpen.

Wat en waar heb ik allemaal geleerd?

Eerst
* Pabo (afgestudeerd in 1988)
* Orthopedagogiek, RUL (propedeuse 1993)
* Avondopleiding amateurregisseur,  ZHCA (1994-1997)
* Diverse NT2-, TPR- en Piramidecursussen (1993-1998)
* Eenjarige Master SEN AVAT (2006-2007)
* Kanjertraining (2009-2010)
* Met sprongen vooruit (2010)
* Training SVIB (2011)

* Integraal Leiderschap PO, CNA (2011-2012)
* Trainer Snel Leren is Leuk Leren (2013-2014)
* PPA-assessor, Thomas International (2014-2015)
* NLP-Practitioner & Masterpractitioner, Ravisie (2015-2016)
* Coördinator Teach Like a Champion (2017-2018)
* Expliciete Directe Instructie, Expertis (2019)
* Blogpro, Blogacademie (2019)
* E-coach Level 1, De Baak (2019)
*SPA-assessor, Thomas International (2020)

Wat doe ik precies en hoe?

  • ik help iedere leraar in nood die bij mij aan de bel trekt
  • ik bied verschillende trajecten om snel orde te kunnen houden
  • mijn aanbod is zowel live als online
  • de basis van mijn hulp bestaat altijd uit twee elementen: zelfvertrouwen en praktische vaardigheden
  • in onze webshop staan online trainingen en boeken

Je krijgt altijd een reddingsboei 

En als je wilt leer ik je ook nog zwemmen

Waarom werkt dat wat ik doe?

Twee jaar geleden ben ik als zijinstromer gestart in het VO. Ik had het gevoel te weinig controle te hebben over de klas en stelde hoge eisen aan mijn lessen. Het traject van Judith heeft me doen inzien dat ik gewoon beginneling mocht zijn. Judith benadrukte mijn sterke kanten en gaf me praktische tips. Door haar kan ik meer aanvaarden dat het ontwikkelen van goed docentschap een jarenlang proces is en dat ik fouten mag maken.
Ellen
Leraar Nederlands VO

Sterke School werkt samen met:

Lees mijn artikel in JSW
Lees mijn artikel in JSW
E-coach
Master Practitioner
Gecertificeerd assessor
Gevalideerde workshops
Onderwijsscheurkalender