Hartvaardigheden in de klas

Hartvaardigheden zijn die vaardigheden die je helpen om minder vanuit je ego en meer vanuit je hart te leven. Voorbeelden zijn: gunnen, vergeven, vertrouwen, loslaten, maar ook durven, incasseren, verantwoordelijkheid nemen en genieten.

Wij, Maarten Stoffers en Judith Porcelijn, geloven dat de sfeer in de klas sterk kan verbeteren door leerlingen hartvaardig te maken.

Hartvaardigheden voor jouw leerlingen

Maak je leerlingen hartvaardig

We hebben een programma ontwikkeld, dat leraren in zo min mogelijk tijd en met zo min mogelijk moeite makkelijk toe kunnen passen in de klas.

Doelen voor leerlingen:

  • Met elkaar praten over emoties 
  • Leren spreken vanuit je hart
  • Meehelpen aan een betere wereld

Het programma is bedoeld voor leerlingen van 8 tot 15 jaar.

je kunt het gratis programma hier aanvragen

Je ontvangt vier onderdelen, die naar believen ingezet kunnen worden in de klas. Wij bepalen geen volgorde of onderwerp; jij kiest. De voorbereiding en de uitvoering kosten net zoveel tijd als je zelf wilt. Ook mag je andere werkvormen kiezen of maken of werkvormen aanpassen.

Je hebt alle vrijheid om het doel te bereiken, binnen een schooljaar of binnen een deel van een schooljaar.

Wij verwachten vragen en opmerkingen én mogelijke aanvullingen voor, tijdens en na het draaien van de pilot. Alle reactie mogen naar: info@sterkeschool.nl