Feedback

De komende maanden ga ik alle blogs – dat zijn er in totaal meer dan 150 – categoriseren en ergens op deze website plaatsen.
In de tussentijd komt er iedere zondag een nieuw blog op deze pagina. 
Ze zijn niet mooi opgemaakt, er staan geen plaatjes bij en alles staat onder elkaar. Als je iets speciaals zoekt moet je éven scrollen…
De opmaak komt later, ik beloof je dat het mooi wordt.

Je weet waar een nieuw blog begint door de opmaak: het woord Blog en het Onderwerp staan – tijdelijk – in VETROOD.
Het nieuwste blog staat altijd bovenaan.
Veel leesplezier 🙂

Blog – Feedback

Goed onderwijs staat of valt bij het vermogen van een leraar om op de juiste wijze feedback te geven op wat leerlingen doen en zeggen. Er is veel te melden over feedback.

Het begint bij de juiste houding:

 1. De leraar moet een warm/strenge houding aannemen
 2. De zinnen moeten duidelijk en positief geformuleerd worden
 3. De criteria moeten helder en zichtbaar zijn
 4. Taal en houding van de leraar moeten congruent en consequent zijn

Ten tweede moet een leraar beseffen dat hij (of zij) de hele dag door feedback geeft. Zodra leerlingen het lokaal binnenkomen, reageert de leraar op alles wat een leerling doet.

De leerlingen die grenzen opzoeken worden gecorrigeerd en bijgestuurd. Dat werkt alleen als de leraar een relatie heeft met de leerling.  Als er een relatie is, is een leerling bereid te luisteren en zijn gedrag of taalgebruik aan te passen.

Een leraar moet bij het corrigeren van taal of gedrag denken aan:

 1. Het benoemen van het gewenste zichtbare (of hoorbare) gedrag
 2. Het uitspreken van de verwachting dat de leerling hiertoe in staat is
 3. Het vertellen hoe de leerling kan voldoen aan die verwachting
 4. Het bedanken van de leerling voor de geleverde inspanning – ongeacht of de leerling dat ook heeft gedaan
 5. Het duidelijk maken aan alle leerlingen dat de zaak hiermee is afgedaan: de relatie is weer hersteld en de les kan door

Dit alles moet in focus: kort en in een hoog tempo

Leerlingen dienen de gehele dag (of les) door te horen wat zij goed doen. Het geven van complimenten bevordert de goede sfeer, versterkt het zelfvertrouwen van leerlingen en houdt een goede relatie in stand. Tegenover één correctie geeft een leraar minimaal vijf complimenten.

Ten derde geeft de leraar feedback op het onderwijsgebeuren

Feedback op het leren van de leerling:

 1. Wat moet de leerling weten of kunnen?
 2. Waar is de leerling nu?
 3. Welke stap moet de leerling vervolgens zetten?

Feedback op de vier fasen van leren:

 1. Taakniveau: is de taak goed uitgevoerd?
 2. Procesniveau: welke strategieën zijn gebruikt?
 3. Zelfregulatie: welke andere strategieën zijn nog meer mogelijk?
 4. Zelf: heeft de leerling zelfvertrouwen en plezier in het leren?

Feedback geven op zich is niet moeilijk. Feedback geven op precies het juiste moment is de crux. Er zijn veel leerlingen, in een klaslokaal gebeurt veel tegelijk en als leraar kom je ogen en oren tekort. De oplossing is:

Kies vaste momenten om feedback te geven en maak er een routine van:

 1. Als leerlingen binnenkomen en afscheid nemen geef je feedback op het zelf van de leerling en bouw je aan de relatie
 2. Als één leerling voldoet aan jouw verwachting, geef je een compliment en spreek je de algemene verwachting uit dat de rest van de klas dat óók kan
 3. Als een leerling moeite heeft met jouw criteria, geef je onmiddellijk hulpstappen: laat leerlingen nooit raden of aanmodderen
 4. Fouten juich je altijd toe: als iemand een fout heeft gemaakt is dat de eerste stap naar het leren van iets nieuws en geeft de mogelijkheid tot analyse van een strategie
 5. Evalueer en verbeter jezelf: als leerlingen iets niet begrijpen, moet jij het nog een keer uitleggen – op een manier die wél werkt

Hoe geef ik feedback bij een online les?

Online doe je in feite hetzelfde als in de klas. Het is even oefenen en puzzelen, maar ook hier geldt dat de truc ‘m zit in het maken van een eigen feedbackroutine:

 1. Spreek altijd uit dat je heel erg blij bent dat de leerlingen ingelogd hebben. Ook als ze te laat zijn, hun opdrachten niet gemaakt hebben of ongewassen, slaperig en in pyjama in beeld zijn. Daar schenk je géén aandacht aan, dat is zonde van je tijd en energie.
 2. Maak bij iedere opdracht duidelijk dat dingen misschien wel moeilijk zijn, maar dat het jouw taak is om het makkelijk voor ze te maken.
 3. Zodra je merkt dat meerdere leerlingen ergens niet uitkomen, roep je de hulp in van een leerling die het wel snapt. Maak er een tweegesprek van dat alle andere leerlingen kunnen volgen. Jij stelt een vraag, de leerling laat het zien en jij (of de leerling) vertelt wat de te volgen stap is. Alle andere leerlingen doen dan diezelfde stap. Geef ook aandacht aan de onjuiste Zo structureer je de opdracht én bouw je meteen feedback en extra uitleg in. Een voorbeeld:
  1. Hoe ben je begonnen?
  2. Heel goed, dat werkt. Is er ook iemand die iets heeft gedaan wat niet werkte?
  3. Ja, dat is een mooi voorbeeld. We weten nu allemaal dat dat niet werkt, dank je wel.
  4. Even terug naar de juiste stap. Die noemen we stap 1. Schrijf nu allemaal stap 1 op.
  5. Enzovoort
 4. Bij het afsluiten van je les geef je natuurlijk een compliment voor het harde werken (zelf), het goed volgen van de stappen (procesniveau) en spreek je de verwachting uit dat de leerlingen de juiste stappen gaan volgen bij het maken van de thuisopdrachten (taakniveau).

Tot slot: Vergeet niet om een hulplijn aan te zetten voor diegenen die extra hulp nodig hebben